Mijn favorieten
3452 jr Vleuten

Splinterenburg 6

€ 1 ,- k.k.
  • 110 m2
  • 400 m3
Over de woning

Omschrijving

Voor deze woning zijn vaste kijkmomenten gereserveerd.
Bel voor het maken van een afspraak.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Op 15 juni 2023 bij inzet en afslag vanaf 09.00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Het woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen te 3452 JR Vleuten, Splinterenburg 6, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E nummer 4807, ter grootte van eenhonderdvier vierkante meter (104m2) welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art.5,lid 3,onder b, van de belemmeringen wet privaatrecht op een gedeelte van perceel ten behoeve van Stedin Netbeheer B.V. Rotterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Er kan niet worden gegarandeerd dat het Registergoed niet in gebruik is bij derden of verhuurd is aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal niet bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 mei 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het
uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva- auctions.com) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs na de veiling dient uiterlijk plaats te vinden op 13 juli 2023. Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris I.M.B. Balvert Dossierbehandelaar D. van Maanen

NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, wij hebben nog geen toegang tot de woning gehad en kunnen derhalve niet instaan voor de juistheid hiervan.

Volledige omschrijving Korte omschrijving
Details

Kenmerken

  • Status Beschikbaar
  • Aanvaarding In overleg
  • Soort woning Eengezinswoning
  • Type woning Tussenwoning
  • Aantal kamers 5
  • Aantal slaapkamers 3
  • Woonoppervlakte 110 m2
  • Oppervlakte 104 m2
Alle kenmerken Minder kenmerken

Meer informatie?

Monique Klunder denkt graag met je mee.

Wat zijn jouw financiële mogelijkheden?

Ontvang onafhankelijk hypotheekadvies.

Lees meer

Woningen

Nieuw bij ons in de verkoop

Beschikbaar
Utrecht
Oudegracht 5
€ 435.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Amsterdam
Van Nijenrodeweg 465
€ 280.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Vleuten
Splinterenburg 6
€ 1 ,- k.k.
Beschikbaar
Vianen
Klaverkamp 118
€ 425.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Leusden
Larikslaan 1
€ 500.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Aalsmeer
Oosteinderweg 77
€ 765.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Amstelveen
Amsterdamseweg 417
€ 1.000.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Amstelveen
Graaf Aelbrechtlaan 105
€ 840.000 ,- k.k.
Beschikbaar
Amstelveen
Slingerduin 4
€ 1.070.000 ,- k.k.
Splinterenburg 6 € 1,- k.k.

Een bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om een bezichtiging te plannen.

"*" geeft vereiste velden aan

Consent*