Laarderschans 36 NIEUWEGEIN

Veiling

veiling

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 16 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3432 EC NIEUWEGEIN,
Laarderschans 36, kadastraal bekend gemeente Vreeswijk, sectie A, nummer 857 ter grootte van
één are en vijftig centiare (1 a 50 ca)

In voorafgaande aankomsttitel staat het volgende vermeld: '' 8 a. Het is de kopende partij bekend dat
in het verkochte registergoed asbest is verwerkt; ''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel
overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor zover de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting
wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op Belastingen Rechtsverkeer zal Koper aan
Verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd
zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan
overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het genoemde verschil wordt tussen Verkoper en Koper
verrekend tezamen met de betaling van de koopsom en de veilingkosten.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het
Registergoed is voor rekening van Koper.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de
belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen
van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de
plaats komen.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 december 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

ZOALS BEKEND, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te
overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient
door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een
waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10%
van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 januari 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij
Pascal Tjon Sien Kie.

NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, hierbij hebben wij onder meer gegevens gebruikt uit een vroegere aanmelding van de woning, daar wij geen toegang hebben gehad tot de woning kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan.
Lees de volledige omschrijving
Woonoppervlakte
110 m²
Inhoud
350 m³
Perceeloppervlakte
150 m²
Bouwjaar
1979
Kamers
5
Slaapkamers
4

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Tussenwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1979
Daktype
zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
110 m²
Externe bergruimte
5 m²
Bruto inhoud
350 m³
Perceeloppervlakte
150 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4

Energie

Soort verwarming
stadsverwarming
Warm water
centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Gemeente
Vreeswijk
Sectie
A
Perceel
857
Oppervlakte
150 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Makelaar voor dit object

Kaart Laarderschans 36 NIEUWEGEIN

naar Laarderschans 36 NIEUWEGEIN
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand