Essenlaan 12 WOUDENBERG

Veiling

prijs vanaf € 2.021

veiling

Omschrijving

HET IS HELAAS NIET MOGELIJK DE WONING TE BEZICHTIGEN

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 16 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (de website van bva-auctions)

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.
het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Essenlaan 12, 3931 ZS
Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie G, nummer 1250, groot
eenhonderdvierentwintig vierkante meter (124 m²) (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk
Wetboek.

Het Registergoed is belast met drie zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet
Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van Gemeente Woudenberg, welke rechten
werden gevestigd door de inschrijvingen ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers (destijds te Utrecht) op:
- twintig maart negentienhonderd vierenzeventig in register Hypotheken 4, deel 2734
nummer 93, van een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht op negentien
maart negentienhonderd vierenzeventig verleden voor J.A. Huisman, destijds notaris te
Woudenberg;
- eenentwintig juli negentienhonderd achtentachtig in register Hypotheken 4, deel 5919
nummer 36, van een afschrift van een akte tot levering op twintig juli negentienhonderd
achtentachtig verleden voor J.A. Huisman, destijds notaris te Woudenberg;
twaalf oktober negentienhonderd negenentachtig in register Hypotheken 4, deel 6304
nummer 38, van een afschrift van een akte tot levering op elf oktober negentienhonderd
negenentachtig verleden voor J.A. Huisman, destijds notaris te Woudenberg;
welke rechten eerder in rang zijn dan het recht van de executerende hypotheekhouder.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (de website bva-auctions) en voorts zich bij
de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 oktober 2021.

Info: kunt u vinden op de website van veilingnotaris
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar B. de Groot

NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, hierbij hebben wij onder meer gegevens gebruikt uit een vroegere aanmelding van de woning, daar wij geen toegang hebben gehad tot de woning kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan.
Lees de volledige omschrijving
Woonoppervlakte
125 m²
Inhoud
425 m³
Perceeloppervlakte
124 m²
Bouwjaar
2015
Kamers
5
Slaapkamers
3

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Tussenwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2015

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
125 m²
Externe bergruimte
6 m²
Bruto inhoud
425 m³
Perceeloppervlakte
124 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Woudenberg
Sectie
G
Perceel
1250
Oppervlakte
124 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Soort garage
geen garage

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Makelaar voor dit object

Kaart Essenlaan 12 WOUDENBERG

naar Essenlaan 12 WOUDENBERG
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand