Vorige | Volgende
veiling

Livingstonelaan 56 Utrecht

Veiling

Neem contact met ons op

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) Op 10 juli 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 988-A,...

Kenmerken

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Service kosten
€ 121 p/m
Bouwjaar
1965
Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Op 10 juli 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed
Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding
988-A, appartementsindex 16, omvattende:
a. het drieduizend vierhonderd tien/ één honderd vijfenvijftigduizendste (3.410/155.000 ste)
onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder
toebehoren, plaatselijk bekend Livingstonelaan te Utrecht, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 982, groot tien aren
achtentwintig centiare (10a 28 ca);

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag alsmede de bij het
gebouw behorende afgesloten ruimte tot berging, gelegen op de derde woonlaag, plaatselijk bekend
te 3526 HN Utrecht, Livingstonelaan 56.
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt:

in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke
(onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens
de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn
begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de
belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 25 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 augustus 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 712, in behandeling bij
S. Tang Ali.

NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, hierbij hebben wij onder meer gegevens gebruikt uit een vroegere aanmelding van de woning, daar wij geen toegang hebben gehad tot de woning kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan.

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 121 p/m
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1965
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
65 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
9 m²
Externe bergruimte
4 m²
Bruto inhoud
190 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
ligbad, wastafel

Energie

Soort verwarming
stadsverwarming
Warm water
elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Gemeente
Utrecht
Sectie
S
Indexnummer
16
Perceel
988
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
In woonwijk

Foto's

Kaart Livingstonelaan 56 Utrecht

naar Livingstonelaan 56 Utrecht
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand