Discreet

Veiling

veiling

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Op 28 augustus 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed
Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 25, omvattende:
a. het zeventien/ zevenhonderd zesendertigste (17/736ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw en een blok garages, bestaande uit zeven winkel/bedrijfsruimten, dertig flatwoningen, dertig bergingen en vijf garages, met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Admiraal Helfrichlaan 30 tot en met 40 (alleen even nummers), Van Bijnkershoeklaan 1 tot en met 29 (alleen oneven nummers), Van Eysingalaan 333 tot en met 363 (alleen oneven nummers) en Van Eysingalaan 51 tot en met 59 (alleen oneven nummers) te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie S nummer 1346, groot dertien are en vijfendertig centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping, plaatselijk bekend te 3527 XA UTRECHT, Van Bijnkershoeklaan 17,
II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 1350-A, appartementsindex 75, omvattende:
a. het één/zevenhonderd zesendertigste (1/736ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. genoemde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend Van Bijnkershoeklaan (ongenummerd) te UTRECHT,

Bezichtiging Niet mogelijk

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 augustus 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 september 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.


NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, hierbij hebben wij onder meer gegevens gebruikt uit een vroegere aanmelding van de woning, daar wij geen toegang hebben gehad tot de woning kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan.
Lees de volledige omschrijving
Woonoppervlakte
75 m²
Inhoud
210 m³
Bouwjaar
1960
Kamers
3
Slaapkamers
2

Overdracht

Service kosten
€ 137 p/m
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1960
Daktype
plat dak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
75 m²
Bruto inhoud
210 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
douche

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Utrecht
Sectie
S
Indexnummer
25
Perceel
1350
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Utrecht
Sectie
S
Indexnummer
75
Perceel
1350
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
In woonwijk
Bekijk alle kenmerken

Makelaar voor dit object